Hi-Tek Nails

phone +1-509-482-7267
place Level 2, near Sears